NÄYTE: ERIKOISLEHTIJUTTU – ASIANTUNTIJA-ARTIKKELI JA HENKILÖHAASTATTELU, Julkaisija 2/2018

Fontti joka hakee monimerkityksellisyyttä: Love voi olla hate ja päinvastoin

Suomalais-hollantilaisen kirjainmuotoilutoimiston Underwaren uusi fonttiperhe Duos sai innoituksensa nopealla käsialalla kirjoitetusta tekstistä, jota käytetään vaikkapa ostoslistan teossa. Spontaanin lopputuloksen taustalla on teknisesti hyvinkin kurinalainen fontti, jota muotoiltiin neljä vuotta.

Duos on monimerkityksellinen fontti siinä mielessä, että tavallisten kirjainten lisäksi mukana on myös oma aakkostonsa toisiaan muistuttavia kirjaimia. Asiayhteydestä riippuen visuaalisesti sama merkki voi siis olla joko a tai e, ja toinen merkki l tai h, niin että esimerkiksi sanaparilla love ja hate voi olla sama kirjoitusasu.

Fontissa on kyse häilyvästä luettavuudesta, joka mahdollistaa polyseemisten kirjainten tulkinnan useammalla tavalla.

– Aloimme miettiä kirjainten monimerkityksellisyyttä muutama vuosi sitten, sillä halusimme osoittaa, että fontissa voi olla enemmän toiminnallisuutta kuin pelkkä tekstin muotoilu. Siirryimme siis lingvistiikan alueelle, kertoo graafinen suunnittelija ja kirjainmuotoilija Sami Kortemäki, joka on yksi Underwaren perustajista.

Duos-projekti jatkuu vielä siinä mielessä, että Duokselle tehdään omaa online-sanakirjaa, joka hakee halutuille sanoille erilaisia merkityksiä.

– Tekeillä on myös valtava englanninkielinen polyseeminen ensyklopedia, joka painetaan. Se ei tule olemaan yhtä käytännöllinen kuin online-versio, mutta Duoksen arvolle sopiva hakuteos se on.

Fonttiin voi sisällyttää kaikenlaista

Kortemäki sanoo, että tulevaisuudessa fontit muuttuvat teknisesti yhä monimutkaisemmiksi.

– Fonttien sisälle pystyy sisällyttämään kaikenlaista, vaikkapa kokonaisen sanakirjan. Voidaan myös luoda henkilökohtaisia fontteja, jotka saadaan muuntautumaan parametrien mukaan. Jos esimerkiksi luet samaa sanomalehteä aamulla ja illalla, se voi näyttää eri lukukertoina erilaiselta.

– Jo nyt, vuosi sitten julkaistun uuden OpenType 1.8 fonttiformaatin myötä, on periaatteessa mahdollista luoda fontti, joka pitää sisällään kaikki vaikkapa Underwaren luomat vanhat ja tulevaisuudessa mahdollisesti syntyvät fontit.

Underwaren edellisen fonttiperheen Zeitungin julkistuksesta on melko tasan vuosi. Zeitung on muuntautuva fonttiperhe, joka toimii monenlaisilla julkaisualustoilla printistä mobiiliin. Duos taas sopii otsikoihin, t-paitoihin, kirjankansiin, logoihin tai mainoksiin – sanalla sanoen lyhyisiin ja naseviin teksteihin joko yksi- tai monimerkityksellisesti.

Fonttimyynnin näkökulmasta Kortemäki ei ole erityisen huolestunut edes ilmaisten Google-fonttien melko holtittomasta käytöstä webbitypografiassa.

– Kyllä graafisen suunnittelijan tai vaikkapa mainostoimiston täytyy hallita fonttien käyttö, jotta niiden työ voidaan ottaa vakavasti. Fonteilla haetaan brändeille omaa luonnetta ja siinä pienten fonttitalojen tarjonta tulee vastaan.

Yksi sanakuva, kaksi merkitystä

Kortemäki kuvailee Duosta näyttäväksi ja ilottevaksi fontiksi. Sillä on neljä perustyyliä, Duos Sharp, Duos Round, Duos Brush ja Duos Paint. Kolmella niistä on kolme tummuutta, Duos Paintilla vain yksi, Black. Yksittäisiä muotoiltuja merkkejä on jokaisessa fonttileikkauksessa yli tuhat.

– Tavoite oli luoda rentoon käsialaan perustuva monoline-fontti, eli fontti jossa viivalla ei ole paksuudenvaihtelua. Alkuvaiheessa käsialakirjoituksesta piirrettiin puhtaaksi vain keskilinja, jota sitten editoitiin eri tummuuksia varten. Fontinteko-ohjelmassa keskilinja on oma layerinsa, johon talletettua kalligrafista tietoa pystymme hyödyntämään esimerkiksi animaatioissa.

Underwaren kokeilut monimerkityksellisyydellä alkoivat Liza-fontille tehdystä julisteesta, jossa yhden sanakuvan pystyi lukemaan kahdella tavalla: Yes tai No. – Lizan sivelllinkalligrafia on kuitenkin hitaampaa ja täsmällisempää ja siksi muutamat luonnokset polyseemisellä merkistöllä olivat liian outoja; merkit erottuivat liikaa sanakuvissa. Tarvitsimme siis toisenlaisen muotokielen.

Hiuslinjoja haettiin pitkään

Kortemäki myöntää, että Duos-fonttiperheen luominen oli iso urakka.

– Kyse oli pitkälti siitä, miten saada kaikki merkit pelittämään keskenään niin, että kokonaisuudesta tuli tasapainoinen, sujuva, tarpeeksi outo jne. Toisaalta lopputuloksen pitää näyttää aidolta, helpolta ja spontaanin oloiselta.

Kirjainmuotoilijan tärkein työkalu on RoboFont-ohjelmisto, johon pystyy myös itse koodaamaan erilaisia ominaisuuksia. Ensimmäiset luonnokset, varsinkin käsialafontteihin, tehdään kuitenkin edelleen käsin.

– Duos Brush -tyylin esikuva on Carlos Winkowin muotoilema Reporter vuodelta 1938. Akiem Helmling toimistoltamme teki RoboFontiin oman ohjelman, jolla pystyimme kokeilemaan ja hakemaan erilaisia matemaattisia parametreja Duos Brushin sivellintä jäljitteleville hiuslinjoille. Kun parametrit saatiin kohdalleen, lopullinen muoto kullekin merkille poimittiin kuudesta generoidusta versiosta.

Myös Duos Brush Paintin muotokokeiluihin liittyy tarina. – Haimme mahdollisimman spontaaneja viivoja. Eräs eteläkorealainen elokuva, jossa munkki kirjoittaa kalligrafiaa kissan hännällä, toimi inspiraationa.

Koska kissani on lempeä ja yhteistyökykyinen, pystyin kokeilemaan häntäkalligrafiaa itsekin. Mutta viivasta tuli liian hallitsematonta ja päädyimme toisenlaiseen toteutukseen.

JUTTU 2

Logotyyppejäkin on hauska tehdä

Underware on Akiem Helmlingin, Bas Jacobsin ja Sami Kortemäen yhteinen toimisto. Kortemäki kertoo kolmikon työtavoista:

– Ideointia on helppo jakaa, mutta työn edetessä erikoistumme: yksi tekee alustavia luonnoksia, toinen muotoilua, kolmas ratkoo teknisiä haasteita tai sisällyttää fontteihin älykkyyttä koodaamalla. Jokainen fontti syntyy tiimityönä. Minä en osaa koodata, mutta tiedän, mikä on mahdollista. Akiem on sanonut, että jos osaan kuvailla jonkin asian verbaalisesti, se voidaan yleensä myös aina koodata.

Tälläkin hetkellä Kortemäen pöytälaatikossa on monta uutta fontti-ideaa odottelemassa oikeaa hetkeä jatkokehittelyä varten.

Suomessa on tällä hetkellä ehkä kymmenkunta kirjainmuotoilijaa. Ammattikunnan tulot tulevat tyypillisesti räätälöityjen fonttien muotoilusta suoraan tietylle asiakkaalle sekä jälleenmyyntifonttien käyttöoikeuslisensseistä. Esimerkiksi Underware markkinoi suunnittelemiaan fontteja mm. esiintymällä konferensseissa, pitämällä työpajoja, tekemällä julkaisuja ja vaikuttamalla sosiaalisessa mediassa.

– Välillä on toki kiva tehdä myös lyhyempiä projekteja, kuten logotyyppejä. On hauska tavata ihmisiä eikä tuijottaa vain läppäriä, Kortemäki naurahtaa.

Toukokuussa Underware vie Duoksen ja muut fonttinsa TYPO Berlin -konferenssiin, joka on kirjainmuotoilun suurin vuosittainen tapahtuma Euroopassa.

Polysemia = sanan, morfeemin tai muun kielellisen yksikön esiintyminen useammassa kuin yhdessä merkityksessä. Lähde: Tieteen termipankki, kielitiede.